Bądź na bieżąco!

Naturalny Gabinet

Regulamin konkursów

Naturalny Gabinet Katarzyna Kamińska

 1. Organizatorem konkursu jest  Katarzyna Kamińska Naturalny Gabinet (ul. Arnikowa 9a, 61-680 Poznań) NIP: 7631940006.
 2. Konkurs rozpoczyna się i kończy w dniu oraz godzinie (czasu lokalnego, czyli właściwego dla siedziby) określonych we wpisie informacyjnym na stronie Facebook Organizatora.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Facebook Organizatora, czyli na stronie Katarzyna Kamińska Naturalny Gabinet w postaci nowego posta z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy w dniu określonych we wpisie informacyjnym na stronie Facebook Organizatora nie później niż w południe. Organizator zastrzega sobie także prawo do poinformowania zwycięzcy za pomocą komunikatora Messenger.
 4. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy użytkownicy portalu Facebook, posługujący się prywatnym kontem, którzy ukończyli 18 rok życia i są fanami profilu Organizatora (polubili profil). W konkursie nie mogą brać udziału inne niż prywatne konta na Facebook.
 5. Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować w komentarzu pod postem treść jaka będzie wymagana w poście dotyczącym konkursu na profilu Facebook Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników konkursu jakichkolwiek praw autorskich, ani za treść publikowanych zdjęć. Niedozwolone jest publikowanie zdjęć, których treść nawołuje do nienawiści bądź do znieważania dotyczącego rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości, ani też zdjęć o treści pornograficznej.
 7. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której opublikowana treść spodoba się Organizatorowi najbardziej.
 8. Nagroda w konkursie oraz jej wartość jest określona we wpisie informacyjnym na stronie Facebook Organizatora. W celu zrealizowania nagrody należy skontaktować się z organizatorem (dane kontaktowe na stronie https://naturalnygabinet.pl/kontakt/ i umówić termin i sposób odbioru nagrody.
 9. Konkursem zarządza Katarzyna Kamińska Naturalny Gabinet (ul. Arnikowa 9a, 61-680 Poznań; NIP:7631940006). Dane Uczestników konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu obsłużenia konkursu i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Jedynym miejscem, w którym zgromadzone zostaną dane Uczestników jest profil Facebook Organizatora. Dane te obejmują nazwę (najczęściej imię i nazwisko) profilu Uczestnika. Dodatkowo dane przechowywane będą przez okres 14 dni w Aplikacji Messenger Organizatora.
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 11. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
 12. Niezależnie od pozostałych postanowień regulaminu, Zwycięzca konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie nagrody.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników konkursu. Informacja o zmianach regulaminu zostanie opublikowana na stronie konkursu.
 14. Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje Uczestnika konkursu i utratę prawa do nagrody.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na listę mailingową. Będę Cię informować o nowościach i różnych ciekawostkach. Nie martw się, Twoje dane są ze mną bezpieczne i nikomu ich nie przekażę. Maile będę wysyłać nie częściej niż raz w tygodniu.